msgbartop
Telefon numarası iletişim bilgileri
msgbarbottom


msgbartop
Özel Arama
msgbarbottom

Özel İzmir İgem Gastroenteroloji Merkezi telefonu

Özel İzmir İgem Gastroenteroloji Merkezi telefonu: 0232 445 28 28 Özel İzmir İgem Gastroenteroloji Merkezi adresi: 1420 Sokak No: 3 A – B İlçe: Kahramanlar İl: İzmir Web: www.igem.com.tr İgem Gastroenteroloji ve Hepatopankreatobilier Sistem hastalıklarında modern gastroenteroloji biliminin insanoğluna sağladığı tüm teknolojik olanakların, branşında isim yapmış uzman hekimlerin deneyimleriyle birlikte sunulduğu İzmir ve Ege bölgesinin ilk ve özel gastroenteroloji merkezidir. İleri girişimsel tanı uygulamalarının yapılabildiği, dijital görüntüleme ve kayıt sistemlerinin kullanıldığı merkezimizde kanıta dayalı bilimsel anlayış esas alınmakta, meslek etiğine yakışır yaklaşımlarla mutlak hasta memnuniyetinin en üst düzeyde tutulması amaçlanmaktadır.